TERIMA KASIH FRONTLINERS

Pihak Pengurusan Langkawi Port Sdn. Bhd. merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Barisan Hadapan dan semua yang terlibat secara langsung atau tidak langsung demi memperkukuhkan benteng pertahanan negara dalam usaha membasmi penularan pandemik Covid-19. Rela menggadai nyawa dan berkorban masa demi kesenangan, kesihatan dan keselamatan rakyat Malaysia. Terima kasih Frontliners! Teruskan patuhi SOP yang dikeluarkan oleh kerajaan sepanjang tempoh PKPP ini supaya rantaian penularan pandemik Covid-19 ini berjaya dihapuskan sepenuhnya.

Leave a Reply